Ağ Çeşitleri (LAN, WAN, MAN, GAN) Nedir?

Basit açıklamayla bir ağ, bilgisayarlar arasındaki iletişimi ifade eder. Bir ağ içinde bilgisayarlar arasında dosyalar, e-mail'ler vs. gibi paylaşılabilecek çeşitli şeylerin transfer edilmesi sağlanır. Günümüzde bu temel işlemleri sağlayan hazır ve iyi tasarlanmış uygulamalara sahibiz. Şimdi ağ çeşitlerine göz atalım.


AĞ ÇEŞİTLERİ

LAN: LAN veya Local Area Network (yerel ağ) en çok kullanılan kurulumdur. Bir LAN'a bağlanmak için iki yol vardır. En basit ve kolay yol P2P (peer-to-peer) bağlantısıdır. Örneğin ağ içinde dört PC olsun ve PC1 PC2'ye, PC2 PC3'e, PC3 PC4'e bağlı olsun. Bu durumda tüm PC'ler birbirine bağımlı demektir. Eğer herhangi birisinde problem çıkarsa tümü bu durumdan etkilenecektir.

Diğer yol ise client server bağlantısıdır. Bu bağlantı tipinde tüm makineler tek ve merkezi bir makineye bağlıdır. Daha komplike olmakla birlikte peer-to-peer bağlantıdan daha işlevseldir.

WAN: WAN veya Wide Area Network (geniş bağlantı) çeşitli yerel ağların veya bağımsız makinelerin tek ve geniş bir ağa bağlanmasına denir. İnternet, WAN'a en iyi örnektir. E-mail'ler, Chat odaları vs. hepsi İnternet WAN'ına bağlıdır. WAN kompleks bir yapıda olmakla birlikte, dünyanın her tarafından çeşitli bağlantı aygıt ve hub'ları gerektirir.


MAN: Metropolitan Area Network (Metropol Alan Ağı) iki veya daha fazla iletişim cihazının coğrafi olarak ayrı yerlerde olmasına rağmen ortak bir bölgede bağlı olduğu bir ağ tipidir. LAN'ın geniş alana, WAN'ın ise sınırlı alana uyarlanmış biçimidir diyebiliriz. FDDI( Fiber Data Arayüzü), SMDS (Değişimli Multi-megabit Data Servisi), ATM (Asenkron Transfer Modu) vs. MAN kullanan bazı teknolojilerdir. Çok yüksek hız özellikli olmaları karakteristikleridir.

GAN: Global Area Network (Küresel Ağ) tüm kablosuz LAN ve uydu iletişimlerini kapsar. GAN'a örnek olarak dünya ölçeğinde tüm genişbant kablosuz ses ve bilgi iletişimini sağlayan BGAN (Genişbant Global Area Network) verilebilir.
Hiç yorum yok :

Yorum Gönder