Bilişim Teknolojileri Nedir?

Kavram olarak bilişim teknolojileri temel bilgisayar kullanımından veri işlemeye kadar uzanan faaliyetlerden oluşan bir alandır. Amerika Bilişim Teknolojisi Topluluğu (ITAA), bilişim teknolojilerini "çalışma, tasarım, geliştirme, uygulama, destek (veya bilgi sistemleri temelinde bilgisayar yönetimi), kısmi yazılım uygulamaları ve bilgisayar donanımları" olarak tanımlar.


Bilgi, ham verinin işlenmiş formu olarak günümüz dünyasında çok yüksek değeri olan bir metadır. İnsanlar doğru bilgiye sahip olup bilgiyi doğru zamanda kullanınca olağanüstü işler yapabilmektedir. Artık kredi kartı numaralarından, gizli banka hesabı detaylarına kadar her şey bilgisayarlarda ikili birimler biçiminde tutulduğundan, bu detaylar, erişim izni tanınmış ya da tanınmamış oluşuna ve erişen kişinin ne çeşit bir kişi olduğuna bağlı olarak çeşitli şekillerde kullanılabilmekte ya da kullanılmamaktadır. Tabi ki bilişim teknolojileri ve bağımlılığımızın giderek arttığı makineler yardımıyla hayatımız daha kolaylaşmaktadır, fakat aynı zamanda git gide önceki zamanlardan daha da savunmasız bir hale gelmekteyiz.


Bilişim Teknolojileri (IT) Nedir?

Bilişim Teknolojileri (Information Technology) terimi 1970'lerde ortaya çıktı ve şu anda ürün ve servis sağlayan orta ve geniş ölçekli tüm şirketlerde bilginin depolanması, korunması, çağırılması ve iletiminden bilişim teknolojileri departmanları sorumludur.

Bilişim teknolojileri çok geniş ve renkli bir sektör olup çeşitli endüstrilerde çeşitli biçimlerde bulunmaktadır. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin harmanlandığı bilişim teknolojileri birimlerinde bu işin uzmanları, uygulama geliştirme ve yönetiminden kompleks ağ ve veritabanı sistemleri tasarlamaya kadar çeşitli görevler yaparlar. Bilişim teknolojileri endüstrisi bilgisayarlar, iletişim ortamları, elektronik tabanlı organizasyonlar, yazılımlar ve servisleri kapsar. Herhangi organizasyonda bilişim teknolojilerinin kullanımı işlem ve bilgi akışını hızlandırmakla kalmayıp aynı zamanda bilginin güvenilirliğini ve tamlığını da sağlamaktadır.


Bilişim Teknolojileri Kapsamı

Bilgisayarlar: Bilgisayarlar bilgiyi depolayan ve işleyen en önemli aygıtlardır. Ölçeği, fiyatı ve işlem yapma gücüne bağlı olarak bilgisayarlar dört kategoride değerlendirilir: Büyük bilgisayarlar (mainframes), süper bilgisayarlar, mini bilgisayarlar ve mikro bilgisayarlar (ev ve kişisel).

Server'lar: Serverlar donanım ve yazılımların bir kombinasyonu olup alıcı bilgisayarlara servis sağlarlar. Bu servisler genelde bilginin depolanma ve çağırılması şeklindedir. Bir ana bilgisayar, server sistemi yüklenerek server gibi davranabilir.


Veritabanı Yönetim Sistemleri (DBMS): DBMS temel olarak, bir bilgisayarda, bilginin depolanma, çağırılma ve organizasyonunu yöneten bir yazılım programları kümesidir. Bu bilgi veritabanı biçiminde olup yazılım vasıtasıyla yönetilir. DBMS uygulama programlarının isteklerini kabul eder ve işletim sistemini uygun bilgi transferi yapması konusunda yönlendirir. Sistem Yöneticileri, Bilişim Teknolojileri Yöneticileri, Veritabanı Yöneticileri ve Bilişim Elemanları Şefleri (CIO'lar) gibi bilgi akışını yöneten çeşitli departmanlar vardır.

Networking: Bir bilgisayar ağı (network) çeşitli bilgisayar ve dış donanımların birbirlerine farklı modlarda bağlanmış olduğu yapının bütününe denir. Kablolu ya da kablosuz olabilmektedir. Ağ'lar, bilgisayarlara birbirleriyle iletişim kurmak(bilgi paylaşımı ve yazıcı, tarayıcı vs. gibi kaynaklar) için izin sağlar.

Ağ Güvenliği ve Gizliliği: Ağ güvenliği bilişim teknolojilerinin en önemli parçasıdır. Herhangi bilgisayar ağının altyapısına yönelik tüm önlemleri sağlayarak yetkisiz bilgi kullanımına engel olur. Aynı zamanda hükümetin uygulanabilir siber yasaları çerçevesinde gizlilik ilkelerini yenileyip, düzenler.


Bilginin iletim maliyetlerinin keskin biçimde düşüş gösterdiği aşikardır. Bir çalışmaya göre, Boston'dan Los Angeles'a 1 trilyon bit'lik bilginin gönderilme maliyeti 1970'ten bu yana 150.000 Dolar'dan 12 cent'e düşmüştür. İnternet teknolojisinin desteği ile 40 sayfalık bir dökümanın Şili'den Kenya'ya mail yoluyla transfer maaliyeti 10 cent'ten azdır. Bu da 10 dolarlık faks ve 50 dolarlık kargo ücreti yanında çok düşük bir meblağdır. Bu sebeple bilişim teknolojilerinin çok açıkça sağladığı avantajlar yanında bilgi transferi maliyetlerini ciddi biçimde düşürdüğünü görebiliriz. Aynı zamanda birçok organizasyonda çalışanlara teknolojik imkanlar sağladığı için esas işlerine odaklanmalarını sağlayarak verimliliklerini yükselttiğini söyleyebiliriz.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder