Switch, Hub ve Router Nedir?

Router, switch ve hub, ağ ile ilgilenenlerin aşina olduğu kavramlardır. Bu yazı, bu ağ aygıtlarına aşina olmayanlar için switch ile router ve switch ile hub arasındaki farklara bir giriştir.

Temelde bu üçü, tek veya çoklu ağ üzerinden iki veya daha çok bilgisayarı birbirine bağlayan ağ aygıtlarından başka bir şey değildir. Her birinin kullanımı kendine has özellikler taşır ve kendine özgü ağ imkanları yaratırlar.


Switch ve Hub

Switch'ler için, hub görevi yapan fakat hub'dan daha akıllı olan aygıtlar diyebiliriz. Ortak noktaları bir ağ içindeki bilgisayarları birbirine bağlamalarıdır.

OSI Modeli, ağ özelliği olan tüm aygıtlardaki uygulamaların birbirleriyle nasıl iletişim kuracaklarının tanımlandığı kurallar toplamına verilen isimdir. OSI Modeli tanımına göre ağ switch'leri Veri Bağlantısı Katmanı (2. katman) aygıtları olarak sınıflandırılır. Veri Bağlantısı Katmanı, Fiziksel katmanla (1. katman) ilgili kural ve erişimleri tanımlar. Bununla birlikte çok katmanlı switch'ler üst katmanlarda da işlem yapabilir. OSI modeline göre bir hub ise Fiziksel Katman aygıtıdır, yani 1. Katmanda işlem yapar.


Switch'ler hub'dan daha pahalı ve daha karmaşık ağ aygıtıdır. Bir hub ise görece hem çok daha ilkel hem de daha ucuzdur.

Bir switch akıllı bir aygıttır, kaynak bilgisayardan aldığı veri paketlerini istenilen ağ bilgisayarlarına aktarır. Bir hub ise en basit tabirle kör bir aygıttır. Veri paketlerini gönderilmesi istenen bilgisayar yada bilgisayarlara aktarmaktan ziyade bağlı olduğu tüm bilgisayarlar için yayın yapar.

Switch kullanımında veri transfer oranı optimum düzeydedir ve veri kullanımında israf minimumdur. Veri aktarımı konusunda yayın yapma mekanizmasına bağlı olarak hub'ların ise veri kullanımında israf oranı yüksektir ve bu durum yavaş işlem ve düşük veri transfer hızı demektir.
Switch'ler çift yönlü aygıtlar olup hem veri transferi hem de veri alımlarını eş zamanlı olarak gerçekleştirebilirler. Hub'lar ise tek yönlüdür yani bu iki işlemi aynı anda gerçekleştiremez.

Ağ güvenliği bir hub'a kıyasla bir switch kullanımında daha yüksek düzeydedir. Yayın mekanizmasına bağlı olarak hub kullanımında ağ güvenliği büyük açıklar ve problemler taşır.


Switch ve Router 

Temel olarak bir router bir ağa ait bilgisayarları başka bir ağa ait olan bilgisayarlara bağlamak için kullanılır. Yani bir router iki veya daha çok ağı birleştirebilir. Bir switch ise sadece tek bir ağ içindeki bilgisayarları birleştirir. (bkz. Router, Gateway ve Switch nedir?)


OSI modeline göre router'lar ağ katmanı aygıtıdır yani üçüncü katmanda işlem yapar. Çok katmanlı switch'ler dışında bir switch ise ikinci katman elemanıdır.


Router'lar, switch'lere nazaran daha komplike ve daha akıllı ağ cihazlarıdır. Router IP adress tabanlı, switch ise MAC adres tabanlı çalışır.

Router'ların içerdiği donanımsal çeşitlilik farklı bilgisayar ağları arasında en iyi veri aktarımını sağlaması açısından routing algoritmasını oluşturur. Bir switch bu şekilde bir özelliğe sahip değildir.

Router'lar kendi işletim sistemlerine sahip olmakla birlikte kullanımından önce konfigürasyona ihtiyaç duyulur. Switch'lerin çoğunluğu ise herhangi konfigürasyona ihtiyaç olmadan kullanıma hazır bir durumdadırlar.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder