RAID 0 ve RAID 1 Nedir?

RAID, bilgisayar depolama mimarisi alanında çok popüler bir kavramdır. Bu yazıda iki temel düzey olan RAID 0 ve RAID 1 arasında detaylı bir karşılaştırma yapılacaktır.

RAID (Redundant Array of Independent Disks) kavramı "Bağımsız Disklerin Artıklı Dizilimi" açılımının baş harflerinden oluşur. Bu karmaşık ismi bir tarafa koyarsak RAID, bilgisayarlarda veri ve bilgi depolama planından başkası değildir. RAID altı standart düzey ve buna ek olarak iç içe geçmiş düzeyler içerir. RAID planlarını uygulamada genel amaç hem veri yedeklemesi oluşturmak hem de bilgisayarın performansını arttırmaktır.


Raid 0 Nedir?

Geniş bir veri kitlesi düşünelim. Bu veri kullanıcı tanımlarıyla  belirli büyüklükte parçalara veya kümelere ayrılsın. Bütün parçalar eşit büyüklükte olsun ve bunlar daha sonra tek tek farklı disk veya depo alanlarına yazılsın. Yani tüm parçalar aynı sürücüye değil de çaprazlama olarak farklı sürücülere ardışık biçimde dağıtılmış olsun. Veri kümelerinin bu biçimdeki dağıtımına "striping" (şeritleme) denir.


RAID 0 en basit RAID düzeyi olup uygulaması en kolay olanıdır. Performans açısından da oldukça etkili bir metottur. Veri kitlesi eş-büyüklüklü parçalara (şeritlere) ayrıldığından bunların disk sürücülerine yazımı çok kolaylaşmaktadır. Herhangi bir veri kümesinin aranması da bu sistemde ayrıca kolaylaşır çünkü arama paralel olarak her disk sürücüsünün tek düzeyinde gerçekleştirilir. Veri kümeleri çok sayıda disk sürücüsüne paylaştırılmış olduğundan arama süresi, tek ve büyük bir disk üzerinde yapılacak aramaya oranla yarı yarıya azalır.


RAID 1 Nedir?

Disk hataları veya veri kayıpları durumunda veri ulaşılabilirliği çok önemlidir. Yedekleme sayesinde bu mümkünse de burada tercih edilen depolama tipi RAID 1'dir. RAID'in bu biçiminde veri hangi diskte ise o diskten alınıp mirroring(yansıtma) ya da replicating(tekrarlama) uygulamasıyla diğer diske ya da disklere kopyalanır. Buna ek olarak her disk sürücüsü için orjinal verinin tam ve eş kopyasını içeren bir yansıtıcısı vardır.


RAID 0 ve RAID 1

Depolama İçin Gereklilikler

RAID 0 için üst sınır olmamakla birlikte en az 2 disk gerekir. RAID 1 içinse genelde sadece iki diske ihtiyaç duyulur.


Hata Töleransı

RAID 0'da hata töleransı yoktur. Eğer tek bir disk sürücüsünde hata oluşursa tüm bilgiler kaybolur. Çünkü herhangi bir sürücüdeki hata, veri kümeleri arasındaki çapraz bağlantıyı yok eder ve RAID dizilimi komple yok olmuş olur. RAID 1 ise hatalara karşı güvenlidir çünkü her diskin bir kopyası başka bir disk içinde mevcuttur. Eğer bir diskte hata olursa yansıtıcısı mevcut olduğundan bilgilerin tümünün kaybedilmesi söz konusu olamaz.


Veri Kurtarma

Veri kurtarma RAID 0 'da her zaman mümkün değildir. Veri bir kere kaybolduğunda yansıtma olmadığı için kurtarılamaz. Bir disk sürücüsü bozulduğunda tüm disk dizilimi en baştan kurulmak zorundadır ki bu da çok zordur. Diğer taraftan RAID 1 için veri kurtarma büyük ölçüde mümkündür. Bozulan herhangi diskin bir yansıtıcısı mevcut olduğundan bu yansıtıcı orjinal diskin yenisiyle değiştirilmesiyle işlevini güvenli bir biçimde görecektir.


Maliyet

En basitinden RAID 0 diğer RAID düzeylerine kıyasla en düşük maliyete sahiptir. RAID 1 için, veri yansıtması ile depolama daha kompleks sürücüler gerektirdiğinden RAID 0 'dan daha yüksek maliyet olmaktadır.


Performans

RAID 0 'da hem sıralı hem de rastgele okuma/yazma performansı iyi bir seviyededir. Sıralı okuma/yazmada RAID 1 'in performansı da iyi bir seviyede olmakla birlikte rastgele yazma hızlı fakat rastgele okuma işlemi diğer RAID düzeylerinden yavaştır.


Hassas Alanlarda Kullanım

RAID 0 hassas çalışma alanlarında kullanılamaz. Çünkü bir diskin hata vermesi durumunda veri kurtarma yolu olmadığından kritik ve önemli veri kayıpları oluşabilmektedir. Hassas alanlarda veri kurtarma ya da yedekleme önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple RAID 1 bu tip çalışma alanlarında kullanılabilmektedir.


Kullanım Alanları

RAID 0 oyun serverları gibi ses ve video yayını yapan serverlarda kullanılır. RAID 1 ise daha hassas veri sistemlerinde örneğin muhasebe ve veritabanı depolama ve finansal verilerin depolanması gibi
işlemler için kullanılır.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder