Router, Gateway ve Switch Nedir?

Bilgisayar ağı alanında yeniyseniz ağın çalışma biçimini anlamak açısından bilmeniz gereken birçok aygıt vardır. Tüm kablolu ve kablosuz ağ sistemleri self destekli ve self düzenlemeli olarak dizayn edilir. Bu self yönetilebilirlik bir ağda router ve gateway gibi cihazların çalışmasını mümkün kılar.

Dilsel karışıklıkları gidermek için router'ların ilk zamanlarda gateway olarak bilindiğini ifade etmek gerekir. Fakat router'lar gateway'lerin çok çok özel bir tipi olarak sınıflandırılabilse de tüm gateway'ler her zaman bir router değildir.


Router ve Gateway Arasındaki Farklar

Router ve gateway'lerin her ikisi de internete bağlı geniş ölçekli ağ elemanlarıdır. Bir ağ içinde router ve gateway dahil her aygıt OSI modelinin çeşitli düzeylerinde işlem yapar.

Temel Farklılıklar

İlk önce router'ın tanımıyla başlayalım. Bir router iki veya daha fazla ağı birleştiren ve tüm ağ üzerindeki veri akışını kontrol eden bir ağ elemanıdır. Bir ev ağı oluşturmak için, kablosuz bir router modeme bağlanır, tüm bilgisayarlar da kablosuz biçimde router'a bağlanır. Böylece tüm bilgisayarlara kablosuz internet erişimi ve ağ hizmeti sağlanmış olur. Router'ın öncelikli fonksiyonu veri paketlerinin doğru yere ulaşması veya doğru adresten alınmasıdır. Bir bilgisayar ağında router üçüncü katmanda, yani ağ katmanında yer alır. Teknik terminolojide router'lar ağ katmanı gateway'leri olarak bilinir.

Bir gateway ise bir ağ üzerinde daha geniş bir ağ oluşturmak için kullanılan bir bağlantı noktası ya da düğümüdür. Hangi düzeyde ağ olduğuna bağlı olarak farklı gateway'ler kullanılır. İnternete bağlı bir ev ağı için ISS server'ı, internet sağlayan bir gateway gibi davranır. İnternete bağlı bir proxy server, bağlı olduğu ağ için bir gateway'dir. Bir switch ise ağ hiyerarşisinde çok daha düşük bir düzeydedir. Sadece ağ parçalarının bağlantısı olan switch, ağ ve gateway'i birleştiren bir anahtardır.


Özellik ve Uygulamalar

Bir router veya özellikle kablosuz bir router, kablosuz bir ev ağı oluşturmak için kullanılır. Modeme bağlanması ve internet erişimi için konfigüre edilmesi gerekir. Bir gateway ise internet ya da büyük bir ağ için bağlantı noktası olarak kullanılan bir bilgisayar server'ı, bir firewall veya bir proxy server gibidir. Eğer büyük ölçekli bir ofis ağı kurulacaksa ve internete bağlanmak için kullanıcı erişimleri yönetilecekse gateway gibi davranan bir bilgisayar server'ı kurulması gerekir.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder