ADSL ve DSL Nedir?

Bir modem, aktarılan veya alınan verinin modülasyon ve demodülasyon işlemlerini yapan bir aygıttır. Bir sesbant modem internete bağlandığında bilgisayarın dijital verilerini ses sinyallerine çevirir ve telefon hattıyla taşınmasını sağlar. Benzer şekilde aldığı ses sinyallerinin de dijital veriye dönüşümünü yapar. Bu, sesbant modemin basitçe çalışma biçimidir. Bir süre internete bağlanmak için bu tipte modemler kullanılmıştır. Bu modemlerin en önemli problemi ise çok yavaş olmalarıydı.

Bir sesbant modem, bakır bir telefon kablosuyla bağlandığında mevcut bantgenişliğinde sadece 3400 Hz ölçeğine kadar frekans kullanabilir. Fakat hat boyunca izin verilen iletişim miktarı ise 56000 bit/dakika'dır. Bu yüzden sesbant modemler kullanılırken yüksek hızlı internet erişimi veya lan erişimi, video görüntüleme vs. gibi şeyler pek mümkün değildi. Buna ilaveten sesbant modemler veri transferi için telefon hattına bağlandığında, eş zamanlı olarak telefon kullanımı mümkün değildi. Bu durumda hem yüksek hızlı internet için hem de eş zamanlı telefon kullanımı için başka tipte modemlere ihtiyaç duyulmuştur. DSL bu ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı.


DSL teknolojisi bu defa bakırdan yapılmış telefon hattını kullanarak çok büyük bir bantgenişliğinde veri alışverişi yapabilmekteydi. Sadece veri hızıyla kalmayıp aynı zamanda internete bağlı iken telefon kullanımı da mümkün hale geldi.


ADSL Modem Nedir?

Bir ADSL, genişbant DSL iletişim teknolojisinin bir tipidir. Yani aslında bir nevi DSL modemdir. ADSL indirme hızı 1,5 ila 9 MB/saniye oranında, yükleme hızı 16 ila 640 Kb/saniye oranında mümkündür.

DSL modemlerin iki tipi vardır. Bunlar ADSL ve SDSL'dir. Bu iki servis arasındaki fark ise indirme ve yükleme hızlarının birbirinden farklı olmalarıdır.

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder