Ağ Topolojileri

Bir ağ topolojisi, ağın yapısını ve ağı oluşturan elemanların fiziksel ve mantıksal düzenlemesini tanımlar.

Bir topoloji, iletişim ağınının konfigürasyonunu tanımlar. Ağ elemanlarının haritalanma veya düzenlenme biçimleri ağ topolojisi olarak bilinir. Bir topoloji farklı ağ elemanları arasındaki fiziksel ve mantıksal bağlantıyı tanımlar. Ağ topolojileri fiziksel, mantıksal ve sinyal topolojileri olarak üç sınıfa ayrılır.

Fiziksel Topoloji: Fiziksel topoloji ağ elemanlarının yerleşimini ve aralarındaki fiziksel bağlantıyı tanımlar. Bu, ağ elemanlarının düzenlenmesini, konumunu ve bağlanma biçimlerini içerir.

Sinyal Topolojisi: Sinyal topolojisi ise ağ üzerinde sinyallerin nasıl yol alacağını tanımlar. Sinyallerin ağ üzerindeki yolculuğu yerleşik bağlantıyla ilgilidir. Sinyal topolojisi ve mantıksal topoloji terimleri birbirleriyle yakından ilişkilidir. Bazen birbirlerinin yerini alabilmektedirler.

Mantıksal Topoloji: Veri paketlerinin ağ üzerinde aldığı yolun haritalanması mantıksal topoloji olarak bilinir. Bir ağın mantıksal topolojisi, ağ üzerinde hareket eden veri için kullanılan protokoller tarafından yönetilir.


Fiziksel Topoloji

Ağ elemanları arasındaki fiziksel bağlantıyı tanımlayan fiziksel topoloji, altı çeşittir.

Ortak Yol (Bus) Topolojisi

Ortak Yol (Bus) Topolojisi: Bu tip ağ topolojisinde tüm elemanlar iki bitiş noktalı ortak bir taşıma ortamıyla birbirine bağlıdır. Ağ üzerindeki tüm veri, ağın ortak yolu veya omurgası olarak anılan ortak bir taşıma ortamı aracılığıyla taşınır. Taşıma ortamı iki bitiş noktasına sahipse ağ topolojisi isim olarak "doğrusal ortak yol topolojisi" olarak anılır. Taşıma ortamı ikiden fazla bitiş noktasına sahipse bu ağın "dağıtılmış ortak yol topolojisi" içerdiğini ifade eder. Ortak yol topolojisinde yönetim ve uygulama kolay olduğundan küçük ağlar için en iyi seçenektir. Fakat bu topolojinin olumsuz bir tarafı istasyon sayısını sınırlayan limitli kablo uzunluğudur. Bu nedenle az sayıda elemanla performansın sınırlanması söz konusudur.

Halka (Ring) Topolojisi

Halka (Ring) Topolojisi: Halka topolojisinde her eleman diğer iki elemana ve ilk ve son elemanlar birbirine bağlıdır. Ağ üzerinden aktarılan veri, halkadaki tüm elemanlardan geçerek varılacak yere varır. Halka ağında, veri ve sinyaller ağ üzerinde tek yönde yolculuk ederler. "İkili halka topolojisinde" ise her ağ elemanı arasında iki bağlantı vardır. Dolayısıyla oluşan iki halkadaki iki yön boyunca veri akışı olur. Halka topolojisi elemanlar arasındaki bağlantıyı yönetmek için merkezi bir server'a ihtiyaç duymaz ve düzgün bir ağ iletişimini kolaylaştırır. Fakat tek bir istasyonda çıkacak bir hata, tüm ağı iş göremez hale getirebilir. Ağı oluşturan istasyonlardaki değişim ve hareketler tüm ağı etkiler.

Örgü (Mesh) Topolojisi

Örgü (Mesh) Topolojisi: Full örgü ağında, her ağ elemanı ağdaki tüm diğer elemanlara bağlıdır. Elemanların bu ayarlaması sayesinde sinyallerin bir elemandan diğerlerine eş zamanlı taşınması mümkün hale gelir. Kısmi bağlı örgü ağında ise sadece belirli ağ elemanları birden fazla elemana bağlıdır. Bu, full örgüdeki tüm ağ elemanları üzerindeki noktadan noktaya bağlı olmanın yarattığı gereksiz fazlalığı ortadan kaldırmak açısından faydalıdır. Örgü ağın elemanlarının bir çeşit yönlendirme mantığına sahip olması gerekir. Böylece sinyaller ve ağ üzerindeki verilerin iletimi her taşıma esnasında daha kısa yolculuk eder.

Yıldız (Star) Topolojisi

Yıldız (Star) Topolojisi: Bu ağ topolojisinde ağın her elemanı, hub olarak bilinen merkezi bir elemana bağlıdır. Ağ elemanları arasında taşınan veri, merkezi bir hub'dan geçer. Dağıtılmış bir yıldız, iki veya daha fazla yıldız ağının bağlanmasıyla oluşur. Merkezileştirilmiş yıldız ağı, ağdaki her cihazın izole edilmesini sağlayarak belirli bir ölçüde kolaylık sağlar. Bununla birlikte yıldız topolojisinin, ağ içindeki taşımanın büyük kısmının merkezi hub'a bağlı olmasından ötürü bir dezavantajı vardır. Merkezi hub'daki bir hata halinde tüm ağın iletişimi çökebilir.

Ağaç (Tree) Topolojisi

Ağaç (Tree) Topolojisi: Aynı zamanda hiyerarşik topoloji olarak bilinir ve bir veya daha fazla alt hiyerarşi elemanının bağlı olduğu merkezi bir kök eleman içerir. Simetrik hiyerarşide ağdaki her eleman özel ayarlı çok sayıda alt seviye elemana bağlıdır.


Hibrit (Hybrit) Topolojisi: Bu temel tiplerin dışında iki veya daha fazla temel topolojinin kombinasyonu olan hibrit ağ topolojileri mevcuttur. Avantajları kadar dezavantajları da vardır. Hibrit topolojisinin en önemli avantajı benzer olmayan iki topolojinin varolan ağ mimarisini bozmadan kombine edilmesidir. Hibrit kullanımı ayrıca ağların genişletilmesini sağlar.


Ağ topolojileri, ağ eleman ve kablolarının fiziksel ayarlamalarla oluşturulmasıdır. Buradaki ilginçlik ise cansız eleman ve kabloların bilgi taşınması için canlı hale getirilebilmesidir.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder