TCP/IP Modeli Nedir?

TCP/IP modeli OSI Modeli ile aynı olmamakla birlikte TCP/IP için katmanlı model olarak evrensel bir tanım üzerinde anlaşma yoktur fakat OSI modelinin yedi katmanından az sayıda katmana sahip olduğu üzerinde anlaşma vardır. Buna göre TCP/IP Modeli için 4 katman tanımlıdır.


1-Uygulama Katmanı: TCP/IP modelinde oturum veya sunum katmanı mevcut değildir. Uygulama katmanı iletim katmanının üzerinde bulunur. Sanal terminal (TELNET), dosya transferi (FTP) ve mail transferi(SMTP) olmak üzere tüm yüksek seviye protokolleri içerir.

Sanal terminal (TELNET) protokolü kullanıcıya bir makinede başka makine üzerinde oturum açma ve çalışma izni verir. FTP ise verinin etkin bir şekilde bir makineden diğerine aktarılması için kullanılır. SMTP ise ilk başlarda dosya transfer amaçlı fakat sonradan özelleştirilmiş bir mail protokolüdür.


2- İletim Katmanı: TCP/IP modelinde internet katmanı üstündeki katman iletim katmanıdır. Kaynak ve varış Host'undaki verilerin etkileşimini sürdürmesine izin vermek adına geliştirilmiştir. İki end-to-end protokol tanımlar:

1)TCP (Transfer Kontrol Protokolü)
2)UDP (Kullanıcı Datagram Protokolü)

1) TCP

Bir makineden çıkıp internet üzerinde herhangi hata olmadan başka makineye ulaştırılan bir byte stream'e izin veren güvenli bağlantı yönelimli bir protokoldür. Gelen byte stream'i ayrı mesajlara bölerek her birini internet katmanı üzerine gönderir. Varış yerinde alıcı TCP işlemiyle alınan mesaj çıkış stream'ine dönüştürülür. TCP, hızlı göndericilerin yavaş alıcılara fazla mesaj ile yüklenmemesi için akış kontrolüyle ilgilenir.
2) UDP

TCP'nin akış kontrolünü istemeyen ve kendisininkini kullanmak isteyen uygulamalar ve aynı zamanda client-server tipinde istek-yanıt sorgusu içeren ve çabuk ulaşımın kesin ulaşımdan daha önemli olduğu uygulamalarda (konuşma veya video gibi) kullanılan güvenli olmayan bir protokoldür.


3-İnternet Katmanı:Paket anahtarlamalı (uygun boyuttaki bloklar içerisinde tüm verilerin aktarıldığı bir dijital ağ iletişimi yöntemidir) ağlar, internetworking katmanına bağlıdır. Bu katman ise internet katmanı olarak bilinir ve tüm dizaynı bir arada tutmaktadır. Host'lara paketleri herhangi ağa yerleştirtip varılacak yere ulaştırtmasını sağlar. Paketler ilk gönderilmelerinden farklı düzende görülebilirler ve her durumda uygun varış yerlerine ulaştırmak için bunları yeniden düzenlemek daha yüksek katmanların işidir.

İnternet katmanı resmi bir paket formatı ve internet protokolü olarak bilinen bir protokol tanımlar. İnternet katmanının işi IP paketlerini kararlaştırılmış yere ulaştırmaktır. Paket yönlendirme karmaşadan kaçınmak adına çok önemli bir görevdir. Bu nedenle TCP/IP internet katmanının OSI Modelindeki ağ katmanıyla aynı işi gördüğü söylenir.


4- Ağ Erişim Katmanı: İnternet katmanının altında büyük bir boşluk bulunmaktadır. TCP/IP referans modeli burada host'un ağa belirli protokollerle bağlı olduğu ve böylece IP paketlerini onun üzerinden taşıdığı dışında ne olduğunu bize söylemez. Bu protokoller özelleştirilmiş değildir ve host'tan host'a ve ağdan ağa göre çeşitlenir.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder