Veritabanı Nedir?

Bir veritabanı, verilerin organize biçimde depolandığı bir ambardır. Veritabanı, veriyi geri çağırma, güncelleme ve yeni veri ekleme gibi fonksiyonlara sahiptir. Yüksek miktarda veri içerdiklerinde çok çeşitli kullanım özellikleri ve faydalar sağlarlar.


Veritabanı Yapısı

Bir veritabanı sistemi şu elemanları içerir:

Tablolar: Veri, sıra ve sütunlar halinde depolanır.

Formlar: Form'lar veri girişi yapmak için dizayn edilmiştir. Bir form aracılığyla veritabanına direkt tablo içine girmeden hatasız ve kolay biçimde veri eklenebilir.

Sorgular: Sorgular, önceden tanımlı bir ortamda satır ve sütunları açmak için yazılır.

MySQL, SAP, Oracle, IBM DB2 gibi veritabanı yönetim sistemleri kullanıcı ile veritabanı arasında bir arayüz görevi üstlenir.


Veritabanları Ne İçin Kullanılır?


Veri Depolama/Yerleştirme: İlk safha (veri girişi öncesi) tablolar gibi gerekli sayıda satır ve sütun ile veri yapısı yaratma işlemini içerir. Veriler daha sonra bu yapı içine aktarılır.

Veri Geri Çağırma: Veritabanında geniş ölçekte veri depolandığında kullanılır ve düzenli geri çağırmaya ihtiyaç duyulur. Bu özellik, spesifik bilgi çekme işlemini kolaylaştırır.

Veri Değişikliği/Güncelleme: Statik veriler güncellemeye ihtiyaç duymaz. Fakat dinamik veriler düzenli değişikliğe ihtiyaç duyar. Mesela bu, bir iş yerindeki çalışanların yaşları olabilir. Bu durumda her yıl periyodik olarak güncellenmelidir.

Rapor Oluşturma: Veri raporları alınmış çıkış verilerini izlemeyi kolaylaştırır.


Örnek

Çok fazla sayıda insanın üye olduğu bir kulüp düşünelim. Sekreterlik, tüm üyelerin iletişim detaylarını kayıt altına almalıdır. Eğer bu kayıtlar çok fazla sayıda veri listeleri halinde yapılırsa detayların değiştirilmesi ağır bir külfet olacaktır. Çünkü veri çekme ve düzenleme, bu kayıtları içeren tüm listelerde yapılmak zorundadır. Bu sebeple iyi tanımlı bir veritabanı kullanmak avantaj sağlar.


Veritabanı Faydaları

Depolama Kapasitesi: Veritabanları diğer veri havuzlarına kıyasla çok daha yüksek miktarda veri depolayabilir. Küçük ölçekte veriler, çizelge ve dökümanlara dönüştürülebilir. Yoğun veriler için veritabanı en iyisidir.

Veri İlişkilendirme: Bireysel tablolardaki veri kayıtları birbirine bağlı olabilir. Bu, büyük bir veri kitlesi birden çok tablo içinde kayıtlı olduğunda gerekebilir. Örneğin çalışanların kimlik numarası sadece çalışan detayını içeren tabloda değil başka bordro bilgileri içinde de bulunabilir. Bağlantı (linking) aynı verinin çoklu bölgeler boyunca yapılacak tek tip değişimlerinde gereklidir.

Çoklu Kullanıcılar: Bir veritabanına çoklu erişim izni verilebilir.

Veri Silme: İstenmeyen verinin silinmesi, herhangi bir veri bozulması olmaması adına kayıtın bağlı olduğu tüm tablolardan silinmesi işlemini gerektirir. Bir veritabanından istek ve formlar aracılığıyla girdilerin silinmesi, diğer veri kaynaklarından daha kolaydır.

Veri Güvenliği: Kaydedilmiş veri dosyaları çoğu durumda güvenlidir. Bu durum herhangi illegal işlem olmamasını ve kullanım kalitesini garanti eder.

İthal Etme: Veritabanlarının diğer bir önemli fonksiyonudur. Harici nesnelerin (diğer veritabanındaki veriler) ithal edilmesine izin verir. İthal, herhangi bir tablo veya sorgu için yapılabilir. İthalde veritabanı ithal edilen verinin bir kopyasını oluşturur.

İhraç Etme: İthal etmeye benzer bir fonksiyondur. Bu durumda tablo veya sorgular diğer veritabanları tarafından ithal edilir.

Veri Bağlama: Veritabanında herhangi nesnenin kopyasını yaratmamak için yapılır.

Veri Sınıflandırma/Filtreleme: Filtreler özdeş veri değerlerine uygulanabilir.. Örneğin bir organizasyonda  bazı çalışanların isimleri veya soy isimleri aynı olabilir. Benzer şekilde veriler artan ve azalan şeklinde sınıflandırılabilir.

Veritabanı İndeksleme: Birçok veri tabanı depolanmış veri için erişim süresini kısaltmak adına bir indeks içerir. Diğer türlü veri araması zaman israfı olabilir.

Süregelen Veri Değişimlerine Uymak: Ortak veriye sahip olan tablolar çeşitli anahtarlarla bağlı olabilir. Anahtarlar çok işlevseldir çünkü ortak veri değişimlerinde, bu değişim diğer tablolara yansıtılır.

Masraf Azaltma: Manuel veri işlemleri zaman israfıdır. Veritabanı işlemleri sorgular kullanılarak çabuk sonuçlar üretir ve çok hızlıdır.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder