İnternet ve Intranet Nedir?

Bilişim çağı, bilgisayar networking alanında bir çok gelişime sahne olmuştur. Bilgisayarların böylesine geniş ölçekte birbirine bağlanması, dünyayı bilgiye özgürce ulaşabilir kılma hayallerini uzun çalışmalardan sonra gerçeğe dönüştürebilmiştir. Tüm bilgisayar ağları gitgide artan komplekslikte ve ölçeklerde genişletilerek sonunda iki çeşit ağ yaratılmıştır. Bunlardan birisi internet ikincisi ise şirketler için işlevsel olan intranet'tir.

Intranet ve Internet

Bilgisayar networking, internet ve intranetin temelini oluşturur. Networking bir grup bilgisayarın aralarında kaynak ve bilgi paylaşımını mümkün hale getirir. İlk işlevsel bilgisayar ağı ABD Savunma Bakanlığı için yapılan ve ARPANET olarak bilinen yapıdır. Bundan sonra ağ teknolojisi ve mimarisi internet olarak ortaya çıkmak için komplekslik ve sofistike açıdan geliştirilmiştir. İnternet protokolü temelinde gelişmiş ağ işlem donanım ve sofistike ağ yazılımıları arasındaki etkileşim bunu mümkün hale getirdi. İleride anlatılacağı üzere bir intranet ve internet, ağ kompleksliği ölçeğinde etkili biçimde bilgi ve kaynak paylaşımını sağlamak amaçlı iki geniş alandır.
Tanım

Intranet, erişimi sadece bir organizasyon ve çalışanlarının ya da üyelerinin erişimine açık olan, bir veya daha çok bilgisayar ağının birbirine bağlı olduğu dahili ve özel bir ağ ya da bağlantı biçimidir. Bu tip ağlar şirketlerde bilgi paylaşımı ve iletişimi kolaylaştımak için kullanılır. Bilişim sanayilerinde intranetler mutlaka gereklidir, çünkü işleri yüksek derecede veri paylaşımı ve bilgisayar kullanıcıları arasında bağlantı kurmaktır. Bu tip bir intranet çoğunlukla bir web sitesi aracılığıyla işlem görüp yerel bir server tarafından çalıştırılarak kaynak paylaşım ortamı gibi davranır. Yani özel bi yapıya indirgenmiş internet olarak tanımlanabilir.  Böyle özel bir website tabanlı ağ HTTP, SMTP ve FTP gibi internet protokolleri kullanılarak kontrol edilir. Bununla birlikte, her intranet özel bir website kullanmayabilir. Bazı organizasyonlar için intranet sadece dosya paylaşımı için kurulabilir. Bu yüzden website ya da internet protokollerine ihtiyaç duyulmaz.


İnternet aracılığıyla bilgiye ulaşmanız zaten internetin (veya International Network) sizin için ne yapabileceği hakkında fikir sahibi olduğunuzu gösterir. Şehrinizde küçük bir bölgede bulunan bir küçük ağın diğer küçük ağlarla birleşimi lokal bölge ağlarını (LAN) oluşturur. Tüm bu lokal ağlar birleşerek geniş alan ağlarını (WAN) oluştururlar. Bu geniş alan ağlarının entegre edilmesi ulusal ağları oluşturur. En sonunda tüm bu ulusal ağların birleştirmesi de sonuç olarak interneti ortaya çıkarır. İnternet protokolleri kullanarak dünyanın her yerindeki bilgisayarları birbirine bağlayan tek bir ağın varlığı bilgi paylaşımı ve yönlendirilmesini mümkün kılmıştır. İnternet ve intranet arasındaki ana fark ise intranet birkaç yüz bilgisayarın ağını kapsarken, internetin ise dünyanın her yerinde bulunan milyardan fazla bilgisayarın ağını kapsamasıdır! Hala geliştirilen bir set internet protokolleri (HTTP, FTP, SMTP, vs.) ile veri transferi gerçekleştirilir.


Yapı, Ölçek ve Komplekslik

Intranet yapı olarak internete benzer. İkisi de server-client yapısını kullanır ve ikisi de ağda internet protokolü ile veri transferi sağlar. Bununla birlikte networking ölçek ve kompeksliği açısından temel bir farklılıkları vardır.


Birbirleri arasında veri transfer ve paylaşımı yapan milyarlarca bilgisayar ile tüm bilgisayar ağlarının anası olan internetin yönetimi çok daha komplekstir. Dünyanın dört bir yanındaki bilgisayarların böylesine geniş ölçekte birbirine bağlanması için yüksek miktarda networking ve yönlendirme donanımı gerekir. Diğer taraftan bir intranet çok daha az miktarda bilgisayar ile sınırlı olduğundan yönetimi kolaydır.


Server Kontrolü

Bir diğer önemli farklılık ise server kontrolündeki farklılıktır. Bir intranet tek bir server ile kontrol edilerek kolayca yönetilir hale getirilir. Tek bir server ya da server kümesi ile tüm ağ üzerinde tam kontrol sağlanır.

İnternet ise dünya çapında birbirine bağlı milyarlarca bilgisayar server'ı ile yönetilir. Bu, internet üzerinden hangi büyüklükte veri alışverişi yapıldığına göre değişir.

Temel olarak iki ağın ana prensipleri ve teknolojileri aynı kalsa da bu iki yapı arasındaki fark ölçek, komplekslik ve yönetilebilirliktir.


Hiç yorum yok :

Yorum Gönder