ISP(İnternet Servis Sağlayıcı) Nedir?

ISS (İnternet Servis Sağlayıcı) kısaltması Internet Service Provider (ISP) kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Bu şirketler bilgisayarınızdan internete bağlanmanız için aracılık yaparlar. Ülkeler arası internet bağlantısı ilk kez 1970'lerde yaratılmıştır. Bu zamana kadar bir çok insanın world wide web kavramından haberi yoktu. Ta ki ISS'ler ortaya çıkana kadar.


ISS Nedir?

ISS'ler kişilerin, bir grubun veya grupların olabilir. İnternet, dünyanın her tarafındaki küçük büyük tüm ağların birbirine bağlanmasıyla oluşan çok geniş bir ağdır. İnternette akıl almayacak kadar çok fazla miktarda veri bulunur fakat biz bu bilgilere ulaşamazsak hiçbir anlamı olmazdı. ISS'ler kullanıcılara bu boşluklar arasında köprü vazifesi görerek internet sağlar. Bu bilgilere ulaşmanın yanında internet üzerinden veri eklenmesini de mümkün kılar.

Basit bir benzetmeyle bunu anlatalım. Farzedelim ki çok katlı bir çarşıdasınız ve bu çarşıdaki ürünler birinci kattan itibaren yukarı katlara kadar yerleştirilmiş olsun. Siz de zemin katta bulunuyorsunuz. Bu ürünlere nasıl ulaşırsınız? Çeşitli yürüyen merdiven ve asansör düzenekleri kurarak elbette. Bu şeyler sizin çarşıda gezinip, istediğiniz yerden istediğiniz ürüne ulaşmanızı sağlar. İnternet çarşıysa, merdiven ve asansör düzenekleri de ISS'lerdir ve sizi internet içinde istediğiniz yere götürürler.


ISS'ler müşterilerine hangi servisi sağladığına göre sınıflandırılır, bunlar:

Dial-up ISS
DSL ISS
Kablo/Fiber Optik ISS
Wi-Fi ISS
Uydu ISS


Bunların herbiri çeşitli hız limitlerine ve avantaj/dezavantajlara sahiptir. İnternetle ilgili çeşitli kavramları açıklamak ISS'lerin nasıl çalıştığını açıklamak açısından gereklidir.


ISS ile İlgili Kavramlar

Modem

İnternete bağlı her bilgisayarın kullanmak zorunda olduğu bir aygıttır. Verilerin ISS'ye aktarılmak için dijital forma dönüştürülmesini sağlar, ISS'den aldığı dijital formdaki sinyali de veriye dönüştürür.

IP Adresi

IP internet protokolü kısaltmasıdır. İnternete bağlı her bilgisayara ISS tarafından bir IP adresi atanır. Bir website ismini tarayıcıda yazdığımızda aslında bu websitenin IP adresini gireriz. Burada IP adresi istenen web sayfalarını barındıran server makinesinin adresidir.

DHCP

Dynamic Host Control Protocol açılımı olan DHCP, bir işin yapılması için gerekli işlemleri tanımlayan bir kurallar setidir. DCHP, ISS tarafından intenete bağlanmak isteyen kullanıcıya geçici adresler atamak için kullanılır.

ISS Omurgası

ISS'yi internete bağlayan noktadır. ISS'ler bantgenişliğinin bir kısmını omurgası için kullanır. Bu bant genişliği sayesinde bilgi alışverişi olur.


ISS Tesisi

ISS'ler fonksiyonlarının tümünü veri merkezi adlı bir odada gerçekleştirir. Üst düzey bu veri merkezleri çok çeşitli ekipmanlar içerir. Veri merkezindeki modem havuzları her kullanıcının internete bağlanması için kullanılır. Bir modem bir defa bilgiyi alınca kullanıcıyı omurgaya bağlar. Modem havuzunun tüm fonksiyonları bağlı bulundukları bilgisayarlarda çeşitli algoritmalar tarafından kontrol edilir. Modemlerin bu kurulumu ISS Port Server olarak bilinir.


ISS Nasıl Çalışır?

Ev bilgisayarı, telefon kablosu veya genişbant kullanılarak ISS'ye bağlanır. Eğitim enstitüleri gibi büyük ağlar ISS'ye D1 hattından bağlanır. ISS üzerinde giriş yapmak ikisi için de aynıdır. İnternete bağlanmak için bir modem ve ISS üyeliğinizin bulunması gerekir. Şimdi tüm işlemleri adım adım anlatalım.

İlk adım ISS'nin sağladığı kullanıcı bilgileriyle ISS'de login olmak. Bunun için modem arayüzünde kullanıcı adı, şifre girilir.

ISS kendi modem havuzunda bilginizi alıp geçerli kullanıcı olup olmadığınızı doğrular. Bir kere kullanıcı doğrulama işlemi yapıldığında ISS, DHCP kullanarak bir dinamik IP adresi sağlar. Eğer statik IP isterseniz bunun için ISS'ye ek ücret ödemeniz gerekir.

Şimdi tarayıcınızdan istediğiniz web sayfasını görüntülemeye hazırsınız. Adres çubuğunda url adresi girdiğinizde gerçekte erişmek istediğiniz web sayfalarını barındıran server makinesinin IP adresini talep etmiş olursunuz. Bunu yapıldığında ISS kullanıcıyı modem havuzuna bağlar.

Talep edilen server makinesine bir dizi hat ve router içinden geçilerek ulaşılır. ISS bir kere talep edilen IP adresini bulduğunda istenen web sayfalarını kaynak IP adresine transfer eder.


ISS'ler çok büyük önbelleğe sahiptir ve veri transferini yüzlerce süper bilgisayar aracılığıyla sağlar. Herhangi servis aksaklığında kullanıcı deneyiminde kayıplar ve uygunsuzluklar meydana gelir. Bu sebeple ISS'lerin stabil servis sağlaması ve bunun için gerekli ekipmanları bulundurması çok önemlidir. Pürüzsüz bir servis için soğutma cihazları ve kurtarma güç kaynakları bu ekipmanlar arasındadır.


1 yorum :

Ahmet İhsan Çelik dedi ki...

Teşekkür ederim, çok yararlı oldu :)

Yorum Gönder